تعرفه قیمت چاپ تراکت تحریر

چاپ تراکت تحریر | تعرفه قیمت چاپ تراکت تحریر | چاپ تراکت فوری تحریر

[/alert]

چاپ تراکت تحریر مناسب تراکت‌های است که متن زیادی دارند و رنگ آن کمی کدر می‌شود،

تعرفه قیمت چاپ تراکت تحریر بهترین قیمت چاپ تراکت در تهران است ;

و ما چاپ تراکت  تحریر فوری را به شما ارائه می‌دهیم تا بهترین چاپ تراکت تحریر را داشته باشید.

چاپ تراکت تحریر با توجه به پایین بودن قیمت کاغذ از قیمت مناسب تری نیز برخوردار هستند.

تراکت تحریر ۸۰ گرم
سایز فایلتیراژیکرو / دوروچاپ معمولیچاپ فوریچاپ یکروزه
قیمتتحویلقیمتتحویل
A4 290-200mm
۱۰۰۰ عددییکرو ۲۱۵/۰۰۰ ۸روز ۲۵۵/۰۰۰ ۳روز۵۰۰/۰۰۰
دو رو ۲۸۵/۰۰۰ // ۳۲۰/۰۰۰ ۳روز۶۰۰/۰۰۰
۲۰۰۰ عددییکرو ۳۴۵/۰۰۰ // ۳۹۰/۰۰۰ //۶۰۰/۰۰۰
دورو ۴۲۵/۰۰۰ // ۴۷۰/۰۰۰ //۸۰۰/۰۰۰
۵۰۰۰ عددییکرو ۷۲۰/۰۰۰ // ۷۸۰/۰۰۰ //—-
دورو ۸۰۵/۰۰۰ // ۸۷۰/۰۰۰ //—-
A5 200-145mm
۱۰۰۰ عددییک رو ۱۲۰/۰۰۰ ۸روز ۱۵۰/۰۰۰ ۳ روز۳۰۰/۰۰۰
دو رو ۱۵۰/۰۰۰ // ۱۹۵/۰۰۰ //۳۵۰/۰۰۰
۲۰۰۰ عددییکرو ۱۷۵/۰۰۰ // ۲۳۰/۰۰۰ //۳۵۰/۰۰۰
دورو ۲۲۰/۰۰۰ // ۲۷۰/۰۰۰ //۴۰۰/۰۰۰
۵۰۰۰ عددییکرو ۳۷۰/۰۰۰ // ۴۲۰/۰۰۰ //—-
دورو ۴۲۰/۰۰۰ // ۴۷۰/۰۰۰ //—-
A6 145-100mm
۱۰۰۰ عددییک رو ۶۰/۰۰۰۸روز ۸۰/۰۰۰ ۳روز۱۵۰/۰۰۰
دو رو ۸۰/۰۰۰ // ۱۰۰/۰۰۰ //۲۰۰/۰۰۰
۲۰۰۰ عددییکرو ۱۰۰/۰۰۰ // ۱۲۰/۰۰۰ //۲۰۰/۰۰۰
دورو ۱۲۰/۰۰۰ // ۱۵۰/۰۰۰ //۲۵۰/۰۰۰
۵۰۰۰ عددییکرو ۱۹۵/۰۰۰ // ۲۴۰/۰۰۰ //—-
دورو۲۱۰/۰۰۰۲۶۰/۰۰۰ //—-
B4 340-240mm
۱۰۰۰ عددییک رو ۳۲۵/۰۰۰ ۸ روز ۳۷۰/۰۰۰ ۳ روز—-
دو رو ۴۵۵/۰۰۰ // ۴۹۰/۰۰۰ //—-
۲۰۰۰ عددییکرو ۵۱۰/۰۰۰ // ۵۶۰/۰۰۰ //—-
دورو ۶۵۰/۰۰۰ // ۷۰۰/۰۰۰ //—-
۵۰۰۰ عددییکرو ۱/۰۵۰/۰۰۰ // ۱/۱۰۰/۰۰۰ //—-
دورو۱/۲۲۰/۰۰۰//۱/۲۷۰/۰۰۰ //—-
B5 240-170mm
۱۰۰۰ عددییک رو ۱۷۰/۰۰۰ ۸ روزه ۲۰۰/۰۰۰۳ روزه—-
دو رو ۲۴۰/۰۰۰ // ۲۸۰/۰۰۰ //—-
۲۰۰۰ عددییکرو ۲۶۵/۰۰۰ // ۱۱۰/۰۰۰ //—-
دورو ۳۴۰/۰۰۰ // ۳۱۰/۰۰۰ //—-
۵۰۰۰ عددییکرو ۵۳۰/۰۰۰ // ۵۸۵/۰۰۰ //—-
دورو ۶۲۰/۰۰۰//۶۷۰/۰۰۰//—-
B6 170-120mm
۱۰۰۰ عددییک رو ۹۵/۰۰۰ ۸ روزه ۱۲۰/۰۰۰ ۳ وزه—-
دو رو ۱۳۰/۰۰۰ // ۱۷۰/۰۰۰ //—-
۲۰۰۰ عددییکرو ۱۵۰/۰۰۰ // ۱۹۰/۰۰۰ //—-
دورو ۱۸۰/۰۰۰ // ۲۲۵/۰۰۰ //—-
۵۰۰۰ عددییکرو ۲۷۵/۰۰۰ // ۳۲۵/۰۰۰ //—-
دورو۳۲۰/۰۰۰// ۳۷۰/۰۰۰//—-
به ما امتیاز بدهید
Sending
امتیاز 5 (17 رای)