تعرفه قیمت چاپ تراکت تحریر

چاپ تراکت تحریر | تعرفه قیمت چاپ تراکت تحریر | چاپ تراکت فوری تحریر

چاپ تراکت تحریر مناسب تراکت‌های است که متن زیادی دارند و رنگ آن کمی کدر می‌شود، تعرفه قیمت چاپ تراکت تحریر بهترین قیمت چاپ تراکت در تهران است و ما چاپ تراکت فوری تحریر را به شما ارائه می‌دهیم تا بهترین چاپ تراکت را داشته باشید.

تراکت تحریر ۸۰ گرم
سایز فایل تیراژ یکرو / دورو چاپ معمولی چاپ فوری چاپ یکروزه
قیمت تحویل قیمت تحویل
A4 290-200mm
۱۰۰۰ عددی یکرو  ۶۸/۰۰۰  ۸روز  ۱۱۲/۰۰۰  ۳روز —-
دو رو  ۱۰۰/۰۰۰  //  ۱۴۲/۰۰۰  ۳روز —-
۲۰۰۰ عددی یکرو  ۸۸/۰۰۰  //  ۱۳۶/۰۰۰  // ۲۷۰/۰۰۰
دورو  ۱۲۴/۰۰۰  //  ۱۶۸/۰۰۰  // ۳۲۰/۰۰۰
۵۰۰۰ عددی یکرو  ۱۶۰/۰۰۰  //  ۲۱۴/۰۰۰  // —-
دورو  ۱۹۳/۰۰۰  //  ۲۵۰/۰۰۰  // —-
A5 200-145mm
۱۰۰۰ عددی یک رو  ۳۵/۰۰۰  ۸روز  ۶۶/۰۰۰  ۳ روز —-
دو رو  ۴۹/۰۰۰  //  ۸۱/۰۰۰  // —-
۲۰۰۰ عددی یکرو  ۴۳/۰۰۰  //  ۷۸/۰۰۰  // ۱۴۰/۰۰۰
دورو  ۶۱/۰۰۰  //  ۹۴/۰۰۰  // ۱۷۰/۰۰۰
۵۰۰۰ عددی یکرو  ۷۹/۰۰۰  //  ۱۱۷/۰۰۰  // —-
دورو  ۹۶/۰۰۰  //  ۱۳۵/۰۰۰  // —-
A6 145-100mm
۱۰۰۰ عددی یک رو  ۳۰/۰۰۰ ۸روز  ۶۰/۰۰۰  ۳روز —-
دو رو  ۶۰/۰۰۰  //  ۷۰/۰۰۰  // —-
۲۰۰۰ عددی یکرو  ۴۵/۰۰۰  //  ۷۰/۰۰۰  // ۸۰/۰۰۰
دورو  ۶۵/۰۰۰  //  ۸۰/۰۰۰  // ۱۰۰/۰۰۰
۵۰۰۰ عددی یکرو  ۶۵/۰۰۰  //  ۹۰/۰۰۰  // —-
دورو ۷۵/۰۰۰ ۱۱۰/۰۰۰  // —-
B4 340-240mm
۱۰۰۰ عددی یک رو  ۱۲۰/۰۰۰  ۸ روز  ۱۶۰/۰۰۰  ۳ روز —-
دو رو  ۱۷۰/۰۰۰  //  ۲۱۰/۰۰۰  // —-
۲۰۰۰ عددی یکرو  ۱۴۰/۰۰۰  //  ۱۸۰/۰۰۰  // —-
دورو  ۲۰۰/۰۰۰  //  ۲۳۰/۰۰۰  // —-
۵۰۰۰ عددی یکرو  ۲۴۰/۰۰۰  //  ۳۰۰/۰۰۰  // —-
دورو ۳۲۰/۰۰۰ // ۲۶۰/۰۰۰  // —-
B5 240-170mm
۱۰۰۰ عددی یک رو  ۶۵/۰۰۰  ۸ روزه  ۸۵/۰۰۰ ۳ روزه —-
دو رو  ۹۵/۰۰۰  //  ۱۲۰/۰۰۰  // —-
۲۰۰۰ عددی یکرو  ۸۵/۰۰۰  //  ۱۱۰/۰۰۰  // —-
دورو  ۱۲۰/۰۰۰  //  ۱۴۰/۰۰۰  // —-
۵۰۰۰ عددی یکرو  ۱۴۰/۰۰۰  //  ۱۷۰/۰۰۰  // —-
دورو  ۱۸۰/۰۰۰ // ۲۰۰/۰۰۰ // —-
B6 170-120mm
۱۰۰۰ عددی یک رو  ۴۰/۰۰۰  ۸ روزه  ۵۰/۰۰۰  ۳ وزه —-
دو رو  ۵۵/۰۰۰  //  ۷۰/۰۰۰  // —-
۲۰۰۰ عددی یکرو  ۵۵/۰۰۰  //  ۷۰/۰۰۰  // —-
دورو  ۶۵/۰۰۰  //  ۹۰/۰۰۰  // —-
۵۰۰۰ عددی یکرو  ۷۰/۰۰۰  //  ۱۱۰/۰۰۰  // —-
دورو ۹۰/۰۰۰ //  ۱۲۰/۰۰۰ // —-
به ما امتیاز بدهید
Sending
امتیاز 5 (8 رای)