تعرفه قیمت چاپ تراکت تحریر

چاپ تراکت تحریر | تعرفه قیمت چاپ تراکت تحریر | چاپ تراکت فوری تحریر

[/alert]

چاپ تراکت تحریر مناسب تراکت‌های است که متن زیادی دارند و رنگ آن کمی کدر می‌شود،

تعرفه قیمت چاپ تراکت تحریر بهترین قیمت چاپ تراکت در تهران است ;

و ما چاپ تراکت  تحریر فوری را به شما ارائه می‌دهیم تا بهترین چاپ تراکت تحریر را داشته باشید.

چاپ تراکت تحریر با توجه به پایین بودن قیمت کاغذ از قیمت مناسب تری نیز برخوردار هستند.

تراکت تحریر ۸۰ گرم
سایز فایلتیراژیکرو / دوروچاپ معمولیچاپ فوریچاپ یکروزه
قیمتتحویلقیمتتحویل
A4 290-200mm
۱۰۰۰ عددییکرو ۱۵۰/۰۰۰ ۶روز ۱۸۰/۰۰۰ ۳روز۳۲۰/۰۰۰
دو رو ۱۷۰/۰۰۰ // ۲۰۰/۰۰۰ ۳روز۳۷۰/۰۰۰
۲۰۰۰ عددییکرو ۲۳۰/۰۰۰ // ۲۶۰/۰۰۰ //۳۷۰/۰۰۰
دورو ۲۹۰/۰۰۰ // ۳۱۰/۰۰۰ //۴۲۰/۰۰۰
۵۰۰۰ عددییکرو ۵۰۰/۰۰۰ // ۵۵۰/۰۰۰ //—-
دورو ۵۷۰/۰۰۰ // ۶۵۰/۰۰۰ //—-
A5 200-145mm
۱۰۰۰ عددییک رو ۸۰/۰۰۰ ۸۶روز ۱۰۰/۰۰۰ ۳ روز۲۲۰/۰۰۰
دو رو ۱۰۰/۰۰۰ // ۱۲۰/۰۰۰ //۲۵۰/۰۰۰
۲۰۰۰ عددییکرو ۱۴۰/۰۰۰ // ۱۵۰/۰۰۰ //۲۵۰/۰۰۰
دورو ۱۶۰/۰۰۰ // ۲۰۰/۰۰۰ //۳۰۰/۰۰۰
۵۰۰۰ عددییکرو ۲۸۰/۰۰۰ // ۳۰۰/۰۰۰ //—-
دورو ۳۰۰/۰۰۰ // ۳۵۰/۰۰۰ //—-
A6 145-100mm
۱۰۰۰ عددییک رو ۴۰/۰۰۰۶روز ۵۰/۰۰۰ ۳روز۱۵۰/۰۰۰
دو رو ۵۰/۰۰۰ // ۶۰/۰۰۰ //۲۰۰/۰۰۰
۲۰۰۰ عددییکرو ۷۰/۰۰۰ // ۱۰۰/۰۰۰ //۱۵۰/۰۰۰
دورو ۹۰/۰۰۰ // ۱۱۰/۰۰۰ //۲۰۰/۰۰۰
۵۰۰۰ عددییکرو ۱۶۰/۰۰۰ // ۱۸۰/۰۰۰ //—-
دورو۲۰۰/۰۰۰۲۲۰/۰۰۰ //—-
B4 340-240mm
۱۰۰۰ عددییک رو——– ۸ روز——– ۳ روز—-
دو رو——– //——– //—-
۲۰۰۰ عددییکرو——– //——– //—-
دورو——– //——– //—-
۵۰۰۰ عددییکرو——– //——– //—-
دورو——–//——– //—-
B5 240-170mm
۱۰۰۰ عددییک رو——– ۸ روزه——–۳ روزه—-
دو رو——– //——– //—-
۲۰۰۰ عددییکرو——– //——– //—-
دورو——– //——– //—-
۵۰۰۰ عددییکرو——– //——– //—-
دورو——–//——–//—-
B6 170-120mm
۱۰۰۰ عددییک رو——– ۸ روزه——– ۳ وزه—-
دو رو——– //——– //—-
۲۰۰۰ عددییکرو——– //——– //—-
دورو——– //——– //—-
۵۰۰۰ عددییکرو——– //——– //—-
دورو——–//——–//—-
به ما امتیاز بدهید
Sending
امتیاز 5 (18 رای)