تعرفه قیمت چاپ تراکت گلاسه

چاپ تراکت گلاسه | تعرفه قیمت چاپ تراکت گلاسه | چاپ تراکت گلاسه فوری

چاپ تراکت گلاسه با توجه به روغنی بودن این کاغذ می‌تواند کیفیت چاپ تراکت شما را افزایش می‌دهد، تعرفه قیمت چاپ تراکت گلاسه فوق‌العاده مناسب بوده و ما چاپ تراکت گلاسه فوری را به شما ارائه می‌دهیم تا بتوانید به سرعت خود را به مشتریان معرفی کنید.

تراکت گلاسه۱۳۵ گرم۱۲۰ گرم فعلا چاپ نداریم
سایز فایلتیراژیکرو/دوروچاپ معمولیچاپ فوریچاپ یکروزه

قیمت

چاپ معمولیچاپ فوری
قیمتتحویلقیمتتحویلقیمتتحویلقیمتتحویل
A4 290-200
۱۰۰۰ عددییکرو ۲۵۰/۰۰۰ ۶ روز ۳۰۰/۰۰۰ ۳ روز ۳۵۰/۰۰۰ —— —— ————
دورو ۳۵۰/۰۰۰۶ روز ۴۰۰/۰۰۰ ۳ روز۴۵۰/۰۰۰ ————————
۲۰۰۰ عددییکرو ۴۸۰/۰۰۰۶ روز ۵۵۰/۰۰۰ ۳ روز۷۵۰/۰۰۰————————
دورو ۵۸۰/۰۰۰۶ روز ۶۵۰/۰۰۰ ۳ روز۸۵۰/۰۰۰————————
۵۰۰۰ عددییکرو ۱/۳۰۰/۰۰۰۶ روز۱/۴۰۰/۰۰۰ ۳ روز——————————
دورو ۱/۴۰۰/۰۰۰۶ روز ۱/۵۰۰/۰۰۰ ۳ روز——————————
A5 200-145
۱۰۰۰ عددییکرو۱۷۰/۰۰۰۶روز۱۹۰/۰۰۰ ۳ روز ۲۵۰/۰۰۰————————
دورو ۱۹۰/۰۰۰۶ روز ۲۱۰/۰۰۰ ۳ روز۳۰۰/۰۰۰————————
۲۰۰۰ عددییکرو ۲۷۰/۰۰۰۶ روز ۳۰۰/۰۰۰ ۳ روز۳۵۰/۰۰۰————————
دورو ۳۱۰/۰۰۰۶ روز ۳۵۰/۰۰۰ ۳ روز۴۵۰/۰۰۰————————
۵۰۰۰ عددییکرو ۶۵۰/۰۰۰۶ روز ۷۰۰/۰۰۰ ۳ روز——————————
دورو ۷۰۰/۰۰۰۶ روز ۸۰۰/۰۰۰ ۳ روز——————————

A6 145-100

۱۰۰۰ عددییکرو ۷۰/۰۰۰۶روز ۸۰/۰۰۰ ۳ روز۲۰۰/۰۰۰————————
دورو ۹۰/۰۰۰۶ روز ۹۰/۰۰۰ ۳ روز۲۵۰/۰۰۰————————
۲۰۰۰ عددییکرو ۱۳۰/۰۰۰۶ روز ۱۵۰/۰۰۰ ۳ روز۲۵۰/۰۰۰————————
دورو ۱۵۰/۰۰۰۶ روز ۱۷۰/۰۰۰ ۳ روز۳۰۰/۰۰۰————————
۵۰۰۰ عددییکرو ۳۱۰/۰۰۰۶ روز ۳۴۰/۰۰۰ ۳ روز——————————
دورو ۳۵۰/۰۰۰۶ روز ۴۰۰/۰۰۰ ۳ روز——————————
B4 340-240
۱۰۰۰ عددییکرو—— ۸روز—— ۳ روز——
دورو——۸ روز—— ۳ روز——
۲۰۰۰ عددییکرو——۸ روز—— ۳ روز——
دورو——۸ روز—— ۳ روز——
۵۰۰۰ عددییکرو——۸ روز—— ۳ روز——
دورو——۸ روز—— ۳ روز——
B5 240-170
۱۰۰۰ عددییکرو—— ۸روز—— ۳ روز——
دورو——۸ روز—— ۳ روز——
۲۰۰۰ عددییکرو——۸ روز—— ۳ روز——
دورو——۸ روز—— ۳ روز——
۵۰۰۰ عددییکرو——۸ روز—— ۳ روز——
دورو——۸ روز—— ۳ روز——
B6 170-120MM
۱۰۰۰ عددییکرو—— ۸ روز—— ۳ روز——
دورو——۸ روز—— ۳ روز——
۲۰۰۰ عددییکرو——۸ روز—— ۳ روز——
دورو——۸ روز—— ۳ روز——
۵۰۰۰ عددییکرو——۸ روز—— ۳ روز——
دورو——۸ روز—— ۳ روز——
به ما امتیاز بدهید
Sending
امتیاز 4.95 (20 رای)