چرا مربی خارجی میاوریم ولی اقتصاددان خارجی نمی آوریم

نقش ضخامت کاغذ در زیبایی چاپ کاتالوگ
سپتامبر 1, 2018
چاپ کاتالوگ و چاپ کارت ویزیت فوری
فوریه 1, 2019
نمایش همه

چرا مربی خارجی میاوریم ولی اقتصاددان خارجی نمی آوریم

همه باید دست به دست هم بدهیم و وضعیت ایران را درست کنیم