پاکت تحریر

لیست قیمت پاکت | تعرفه چاپ پاکت| قیمت پاکت ملخی

پاکت تحریر

پاکت تحریر ۸۰ گرم
سایز فایلنام محصولتیراژچاپ معمولی
قیمتتحویل
۲۶۰ – ۲۳۰ MMپاکت نامه۱۰۰۰ ۱۳۰/۰۰۰ ۸ روز
۲۰۰۰ ۱۷۰/۰۰۰ //
۵۰۰۰ ۳۱۰/۰۰۰ //
۳۴۵ – ۲۴۵ MMپاکت A5۱۰۰۰ ۱۵۵/۰۰۰ //
۲۰۰۰ ۲۳۰/۰۰۰//
۵۰۰۰ ۴۱۰/۰۰۰ //
۴۸۰ – ۳۴۵ MMپاکت A4۱۰۰۰ ۲۷۰/۰۰۰ //
۲۰۰۰ ۳۹۰/۰۰۰ //
۵۰۰۰ ۷۲۰/۰۰۰ //
چاپ پاکت نامه فوری در تهران
چاپ پاکت نامه
به ما امتیاز بدهید
Sending
امتیاز 5 (8 رای)