پاکت تحریر

لیست قیمت پاکت | تعرفه چاپ پاکت| قیمت پاکت ملخی

پاکت تحریر

پاکت تحریر ۸۰ گرم
سایز فایل نام محصول تیراژ چاپ معمولی
قیمت تحویل
۲۶۰ – ۲۳۰ MM پاکت نامه ۱۰۰۰  ۱۳۰/۰۰۰  ۸ روز
۲۰۰۰  ۱۷۰/۰۰۰  //
۵۰۰۰  ۳۱۰/۰۰۰  //
۳۴۵ – ۲۴۵ MM پاکت A5 ۱۰۰۰  ۱۵۵/۰۰۰  //
۲۰۰۰  ۲۳۰/۰۰۰ //
۵۰۰۰  ۴۱۰/۰۰۰  //
۴۸۰ – ۳۴۵ MM پاکت A4 ۱۰۰۰  ۲۷۰/۰۰۰  //
۲۰۰۰  ۳۹۰/۰۰۰  //
۵۰۰۰  ۷۲۰/۰۰۰  //
به ما امتیاز بدهید
Sending
امتیاز 5 (5 رای)