ویزیت های pvc

لیست قیمت محصولات

قیمت محصولات جنیوس

محصولات جنیوس

سایز فایل نام محصول تیراژ چاپ معمولی چاپ فوری
قیمت تحویل قیمت تحویل
۹۰ – ۶۰ MM
پی وی سی ۳۰۰ میکرون ۵۰۰  ۲۰۰/۰۰۰  ۸ روز  ——-   ——-
پی وی سی ۵۰۰ میکرون ۵۰۰  ۲۲۰/۰۰۰  ۶ روز  ۲۵۰/۰۰۰  ۳ روز
۱۰۰۰  ۳۵۰/۰۰۰  ۶ روز  ——-  ——-
پی وی سی ۷۶۰ میکرون ۲۵۰  ۳۰۰/۰۰۰  ۶ روز  ——-  ——-
۵۰۰  ۵۵۰/۰۰۰  ۶ روز  ——-  ——-
۱۰۰۰  ۷۵۰/۰۰۰  ۶ روز  ——-  ——-
پی وی سی ۷۶۰ میکرون متالیک ۵۰۰  ۶۵۰/۰۰۰  ۱۷ روز  ——-  ——-
پی وی سی برفکی نیمه شفاف ۵۰۰  ۲۴۰/۰۰۰  ۹ روز   ——-  ——-
۸۵ – ۴۸ MM
لیبل متالایز ۱۰۰۰  ۲۲۰/۰۰۰  ۱۷ روز  ——-  ——-
لیبل شیشه ای ۱۰۰۰  ۱۴۰/۰۰۰ ۹ روز  ——-  ——-