ویزیت های pvc

لیست قیمت محصولات

قیمت محصولات جنیوس

محصولات جنیوس

سایز فایل نام محصول تیراژ چاپ معمولی چاپ فوری
قیمت تحویل قیمت تحویل
۹۰ – ۶۰ MM
پی وی سی ۳۰۰ میکرون ۵۰۰  ۱۱۰/۰۰۰  ۸ روز  ——-   ——-
پی وی سی ۵۰۰ میکرون ۵۰۰  ۱۲۰/۰۰۰  ۶ روز  ۱۵۰/۰۰۰  ۳ روز
۱۰۰۰  ۲۰۰/۰۰۰  ۶ روز  ——-  ——-
پی وی سی ۷۶۰ میکرون ۲۵۰  ۱۷۰/۰۰۰  ۶ روز  ——-  ——-
۵۰۰  ۳۰۰/۰۰۰  ۶ روز  ——-  ——-
۱۰۰۰  ۴۵۰/۰۰۰  ۶ روز  ——-  ——-
پی وی سی ۷۶۰ میکرون متالیک ۵۰۰  ۴۰۰/۰۰۰  ۱۷ روز  ——-  ——-
پی وی سی برفکی نیمه شفاف ۵۰۰  ۱۴۰/۰۰۰  ۹ روز   ——-  ——-
۸۵ – ۴۸ MM
لیبل متالایز ۱۰۰۰  ۱۲۰/۰۰۰  ۱۷ روز  ——-  ——-
لیبل شیشه ای ۱۰۰۰  ۸۵/۰۰۰ ۹ روز  ——-  ——-