ویزیت های فانتزی

لیست قیمت کارت ویزیت | تعرفه کارت ویزیت فوری | قیمت کارت ویزیت آنلاین

ویزیت های فانتزی دورو دور گرد

ویزیت های فانتزی دورو دورگرد ( ۱۰۰۰ عددی )
سایز فایل نام محصول چاپ معمولی چاپ فوری
قیمت تحویل قیمت تحویل
۹۰-۶۰
لمینت برجسته  ۲۰۰/۰۰۰  ۸ روز  ۲۰۰/۰۰۰  ۴ روزه
لمینت برجسته مخملی  ۲۹۰/۰۰۰  ۱۶ روز  ———  ———-
لیمینت براق  ۲۱۰/۰۰۰ ۸ روز  ۲۵۰/۰۰۰  ۳ روزه
لمینت مات  ۳۱۰/۰۰۰ ۸ روز  ۳۷۰/۰۰۰  ۳ روزه
لمینت براق طرح موج  ۱۹۵/۰۰۰  ۱۲ روز
لمینت مات طرح موج  ۳۰۰/۰۰۰  ۱۲ روز
لمینت برجسته طلاکوب  ۲۸۰/۰۰۰  ۱۴ روز
طلا کارت لمینت براق  ۳۰۰/۰۰۰  ۱۷ روز
طلا کارت لمینت مات  ۴۹۰/۰۰۰  ۱۷ روز
سلفون مات دورو موضعی  ۱۱۰/۰۰۰  ۱۴ روز
سلفون مات دورو طلاکوب  ۱۹۰/۰۰۰  ۱۴ روز
سلفون مات مخملی موضعی ۱۹۰/۰۰۰  ۱۷ روز
سلفون مات مخملی طلاکوب  ۲۵۰/۰۰۰  ۱۷ روز
سلفون مات مخملی دورگرد  ۱۶۰/۰۰۰  ۱۲ روز
آهنربایی  ۶۰۰/۰۰۰  ۱۷ روز
۸۵-۴۸
لمینت برجسته ویزیتی  ۱۷۰/۰۰۰  ۸ روز
لمینت براق ویزیتی  ۱۸۰/۰۰۰  ۱۲ روز
لمینت مات ویزیتی  ۲۵۰/۰۰۰  ۱۲ روز
۵۹-۵۶
لمینت برجسته کوچک  ۱۷۰/۰۰۰  ۸ روز
لمینت برجسته مخملی کوچک  ۱۹۰/۰۰۰  ۱۷ روز
لمینت برجسته طلاکوب کوچک  ۱۹۰/۰۰۰  ۱۷ روز
۵۵-۵۵
لمینت براق مربع  ۱۷۰/۰۰۰  ۱۲ روز
لمینت مات مربع  ۲۰۰/۰۰۰  ۱۲ ر وز

ویزیت های pvc

محصولات جنیوس

سایز فایل نام محصول تیراژ چاپ معمولی چاپ فوری
قیمت تحویل قیمت تحویل
۹۰ – ۶۰ MM
پی وی سی ۳۰۰ میکرون ۵۰۰ ۲۷۰/۰۰۰ ۱۰روز ——- ——-
پی وی سی ۵۰۰ میکرون ۵۰۰ ۲۸۰/۰۰۰ ۶ روز ۳۰۰/۰۰۰ ۳ روز
۱۰۰۰ ۴۰۰/۰۰۰ ۶ روز ——- ——-
پی وی سی ۷۶۰ میکرون ۲۵۰ ۳۵۰/۰۰۰ ۶ روز ——- ——-
۵۰۰ ۵۵۰/۰۰۰ ۶ روز ——- ——-
۱۰۰۰ ۸۵۰/۰۰۰ ۶ روز ——- ——-
پی وی سی ۷۶۰ میکرون متالیک ۵۰۰ ۷۵۰/۰۰۰ ۱۷ روز ——- ——-
پی وی سی برفکی نیمه شفاف ۵۰۰ ۲۹۰/۰۰۰ ۹ روز ——- ——-
۸۵ – ۴۸ MM
لیبل متالایز ۱۰۰۰ ۲۵۰/۰۰۰ ۲۵ روز ——- ——-
لیبل شیشه ای ۱۰۰۰ ۱۸۰/۰۰۰ ۹ روز ——- ——-
Sending
امتیاز 0 (0 رای)