ویزیت های فانتزی

لیست قیمت کارت ویزیت | تعرفه کارت ویزیت فوری | قیمت کارت ویزیت آنلاین

ویزیت های فانتزی دورو دور گرد

ویزیت های فانتزی دورو دورگرد ( ۱۰۰۰ عددی )
سایز فایل نام محصول چاپ معمولی چاپ فوری
قیمت تحویل قیمت تحویل
۹۰-۶۰
لمینت برجسته  ۱۳۰/۰۰۰  ۸ روز  ۱۵۰/۰۰۰  ۴ روزه
لمینت برجسته مخملی  ۱۸۰/۰۰۰  ۱۶ روز  ———  ———-
لیمینت براق  ۱۳۰/۰۰۰ ۸ روز  ۱۶۰/۰۰۰  ۳ روزه
لمینت مات  ۲۰۰/۰۰۰ ۸ روز  ۲۲۰/۰۰۰  ۳ روزه
لمینت براق طرح موج  ۱۳۰/۰۰۰  ۱۲ روز
لمینت مات طرح موج  ۲۰۰/۰۰۰  ۱۲ روز
لمینت برجسته طلاکوب  ۲۰۰/۰۰۰  ۱۴ روز
طلا کارت لمینت براق  ۲۵۰/۰۰۰  ۱۷ روز
طلا کارت لمینت مات  ۳۰۰/۰۰۰  ۱۷ روز
سلفون مات دورو موضعی  ۸۰/۰۰۰  ۱۴ روز
سلفون مات دورو طلاکوب  ۱۴۰/۰۰۰  ۱۴ روز
سلفون مات مخملی موضعی ۱۴۰/۰۰۰  ۱۷ روز
سلفون مات مخملی طلاکوب  ۲۰۰/۰۰۰  ۱۷ روز
سلفون مات مخملی دورگرد  ۱۲۰/۰۰۰  ۱۲ روز
آهنربایی  ۴۵۰/۰۰۰  ۱۷ روز
۸۵-۴۸
لمینت برجسته ویزیتی  ۱۰۰/۰۰۰  ۸ روز
لمینت براق ویزیتی  ۱۰۰/۰۰۰  ۱۲ روز
لمینت مات ویزیتی  ۱۵۰/۰۰۰  ۱۲ روز
۵۹-۵۶
لمینت برجسته کوچک  ۹۰/۰۰۰  ۸ روز
لمینت برجسته مخملی کوچک  ۱۲۰/۰۰۰  ۱۷ روز
لمینت برجسته طلاکوب کوچک  ۱۲۰/۰۰۰  ۱۷ روز
۵۵-۵۵
لمینت براق مربع  ۹۰/۰۰۰  ۱۲ روز
لمینت مات مربع  ۱۲۰/۰۰۰  ۱۲ ر وز

ویزیت های pvc

محصولات جنیوس

سایز فایل نام محصول تیراژ چاپ معمولی چاپ فوری
قیمت تحویل قیمت تحویل
۹۰ – ۶۰ MM
پی وی سی ۳۰۰ میکرون ۵۰۰ ۱۴۵/۰۰۰ ۸ روز ——- ——-
پی وی سی ۵۰۰ میکرون ۵۰۰ ۱۵۵/۰۰۰ ۶ روز ۱۸۵/۰۰۰ ۳ روز
۱۰۰۰ ۳۰۰/۰۰۰ ۶ روز ——- ——-
پی وی سی ۷۶۰ میکرون ۲۵۰ ۲۰۰/۰۰۰ ۶ روز ——- ——-
۵۰۰ ۳۵۰/۰۰۰ ۶ روز ——- ——-
۱۰۰۰ ۶۰۰/۰۰۰ ۶ روز ——- ——-
پی وی سی ۷۶۰ میکرون متالیک ۵۰۰ ۵۰۰/۰۰۰ ۱۷ روز ——- ——-
پی وی سی برفکی نیمه شفاف ۵۰۰ ۱۸۰/۰۰۰ ۹ روز ——- ——-
۸۵ – ۴۸ MM
لیبل متالایز ۱۰۰۰ ۱۳۵/۰۰۰ ۱۷ روز ——- ——-
لیبل شیشه ای ۱۰۰۰ ۱۰۰/۰۰۰ ۹ روز ——- ——-
Sending
امتیاز 5 (2 رای)