ویزیت های فانتزی

لیست قیمت کارت ویزیت | تعرفه کارت ویزیت فوری | قیمت کارت ویزیت آنلاین

ویزیت های فانتزی دورو دور گرد

ویزیت های فانتزی دورو دورگرد ( ۱۰۰۰ عددی )
سایز فایلنام محصولچاپ معمولیچاپ فوری
قیمتتحویلقیمتتحویل
۹۰-۶۰
لمینت برجسته ۱۷۰/۰۰۰ ۸ روز ۲۰۰/۰۰۰ ۴ روزه
لمینت برجسته مخملی ۲۴۰/۰۰۰ ۱۶ روز ——— ———-
لیمینت براق ۱۹۰/۰۰۰۸ روز ۲۲۰/۰۰۰ ۳ روزه
لمینت مات ۲۸۰/۰۰۰۸ روز ۳۰۰/۰۰۰ ۳ روزه
لمینت براق طرح موج ۱۹۰/۰۰۰ ۱۲ روز
لمینت مات طرح موج ۲۸۰/۰۰۰ ۱۲ روز
لمینت برجسته طلاکوب ۲۸۰/۰۰۰ ۱۴ روز
طلا کارت لمینت مات ۴۰۰/۰۰۰ ۱۷ روز
طلا کارت لمینت براق ۳۰۰/۰۰۰ ۱۷ روز
سلفون مات دورو موضعی ۱۲۰/۰۰۰ ۱۴ روز
سلفون مات دورو طلاکوب ۱۹۰/۰۰۰ ۱۴ روز
سلفون مات مخملی موضعی۱۸۰/۰۰۰ ۱۷ روز
سلفون مات مخملی طلاکوب ۲۵۰/۰۰۰ ۱۷ روز
سلفون مات مخملی دورگرد ۱۶۰/۰۰۰ ۱۲ روز
آهنربایی ۶۰۰/۰۰۰ ۱۷ روز
۸۵-۴۸
لمینت برجسته ویزیتی ۱۷۰/۰۰۰ ۸ روز
لمینت براق ویزیتی ۱۵۰/۰۰۰ ۱۲ روز
لمینت مات ویزیتی ۲۲۰/۰۰۰ ۱۲ روز
۵۹-۵۶
لمینت برجسته کوچک ۱۲۰/۰۰۰ ۸ روز
لمینت برجسته مخملی کوچک ۱۷۰/۰۰۰ ۱۷ روز
لمینت برجسته طلاکوب کوچک ۲۰۰/۰۰۰ ۱۷ روز
۵۵-۵۵
لمینت براق مربع ۱۳۰/۰۰۰ ۱۲ روز
لمینت مات مربع ۱۸۰/۰۰۰ ۱۲ ر وز

ویزیت های pvc

محصولات جنیوس

سایز فایلنام محصولتیراژچاپ معمولیچاپ فوری
قیمتتحویلقیمتتحویل
۹۰ – ۶۰ MM
پی وی سی ۳۰۰ میکرون۵۰۰۲۵۰/۰۰۰۱۰روز——-——-
پی وی سی ۵۰۰ میکرون۵۰۰۲۵۰/۰۰۰۶ روز۳۰۰/۰۰۰۳ روز
۱۰۰۰۴۰۰/۰۰۰۶ روز——-——-
پی وی سی ۷۶۰ میکرون۲۵۰۳۵۰/۰۰۰۶ روز——-——-
۵۰۰۵۸۰/۰۰۰۶ روز——-——-
۱۰۰۰۸۵۰/۰۰۰۶ روز——-——-
پی وی سی ۷۶۰ میکرون متالیک۵۰۰۷۵۰/۰۰۰۱۷ روز——-——-
پی وی سی برفکی نیمه شفاف۵۰۰۲۷۰/۰۰۰۹ روز——-——-
۸۵ – ۴۸ MM
لیبل متالایز۱۰۰۰۳۲۰/۰۰۰۲۵ روز——-——-
لیبل شیشه ای۱۰۰۰۲۳۰/۰۰۰۹ روز——-——-
Sending
امتیاز 5 (6 رای)