ویزیت های فانتزی

لیست قیمت کارت ویزیت | تعرفه کارت ویزیت فوری | قیمت کارت ویزیت آنلاین

ویزیت های فانتزی دورو دور گرد

ویزیت های فانتزی دورو دورگرد ( ۱۰۰۰ عددی )
سایز فایل نام محصول چاپ معمولی چاپ فوری
قیمت تحویل قیمت تحویل
۹۰-۶۰
لمینت برجسته  ۶۰/۰۰۰  ۸ روز  ۸۵/۰۰۰  ۴ روزه
لمینت برجسته مخملی  ۱۰۰/۰۰۰  ۱۶ روز  ———  ———-
لیمینت براق  ۶۰/۰۰۰ ۸ روز  ۸۵/۰۰۰  ۳ روزه
لمینت مات  ۸۰/۰۰۰ ۸ روز  ۱۰۰/۰۰۰  ۳ روزه
لمینت براق طرح موج  ۶۰/۰۰۰  ۱۲ روز
لمینت مات طرح موج  ۸۵/۰۰۰  ۱۲ روز
لمینت برجسته طلاکوب  ۹۵/۰۰۰  ۱۴ روز
طلا کارت لمینت براق  ۱۱۵/۰۰۰  ۱۷ روز
طلا کارت لمینت مات  ۱۳۰/۰۰۰  ۱۷ روز
سلفون مات دورو موضعی  ۵۵/۰۰۰  ۱۴ روز
سلفون مات دورو طلاکوب  ۷۵/۰۰۰  ۱۴ روز
سلفون مات مخملی موضعی ۸۵/۰۰۰  ۱۷ روز
سلفون مات مخملی طلاکوب  ۱۱۰/۰۰۰  ۱۷ روز
سلفون مات مخملی دورگرد  ۷۰/۰۰۰  ۱۲ روز
آهنربایی  ۲۲۰/۰۰۰  ۱۷ روز
۸۵-۴۸
لمینت برجسته ویزیتی  ۴۸/۰۰۰  ۸ روز
لمینت براق ویزیتی  ۴۸/۰۰۰  ۱۲ روز
لمینت مات ویزیتی  ۶۸/۰۰۰  ۱۲ روز
۵۹-۵۶
لمینت برجسته کوچک  ۴۵/۰۰۰  ۸ روز
لمینت برجسته مخملی کوچک  ۶۸/۰۰۰  ۱۷ روز
لمینت برجسته طلاکوب کوچک  ۶۵/۰۰۰  ۱۷ روز
۵۵-۵۵
لمینت براق مربع  ۴۵/۰۰۰  ۱۲ روز
لمینت مات مربع  ۵۵/۰۰۰  ۱۲ ر وز

ویزیت های pvc

محصولات جنیوس

سایز فایل نام محصول تیراژ چاپ معمولی چاپ فوری
قیمت تحویل قیمت تحویل
۹۰ – ۶۰ MM
پی وی سی ۳۰۰ میکرون ۵۰۰ ۱۱۰/۰۰۰ ۸ روز ——- ——-
پی وی سی ۵۰۰ میکرون ۵۰۰ ۱۲۰/۰۰۰ ۶ روز ۱۵۰/۰۰۰ ۳ روز
۱۰۰۰ ۲۰۰/۰۰۰ ۶ روز ——- ——-
پی وی سی ۷۶۰ میکرون ۲۵۰ ۱۷۰/۰۰۰ ۶ روز ——- ——-
۵۰۰ ۲۸۰/۰۰۰ ۶ روز ——- ——-
۱۰۰۰ ۴۴۰/۰۰۰ ۶ روز ——- ——-
پی وی سی ۷۶۰ میکرون متالیک ۵۰۰ ۳۸۵/۰۰۰ ۱۷ روز ——- ——-
پی وی سی برفکی نیمه شفاف ۵۰۰ ۱۴۰/۰۰۰ ۹ روز ——- ——-
۸۵ – ۴۸ MM
لیبل متالایز ۱۰۰۰ ۱۰۰/۰۰۰ ۱۷ روز ——- ——-
لیبل شیشه ای ۱۰۰۰ ۸۰/۰۰۰ ۹ روز ——- ——-