ویزیت های ساده

لیست قیمت کارت ویزیت | تعرفه کارت ویزیت فوری | قیمت کارت ویزیت آنلاین

ویزیت های ساده

ویزیت های ساده ( هزار عددی )
سایز فایل نام محصول یک رو / دورو چاپ فوری چاپ یکروزه
قیمت تحویل
۸۵ – ۴۸ میلیمتر
گلاسه یووی یک رو  ۲۰/۰۰۰  ۲روزه —-
دورو  ۲۵/۰۰۰  // —-
سلفون مات یک رو  ۲۰/۰۰۰  // ۴۰/۰۰۰
دورو  ۲۵/۰۰۰  // ۴۵/۰۰۰
سلفون براق یک رو  ۲۰/۰۰۰  // ۴۰/۰۰۰
دورو  ۲۵/۰۰۰  // ۴۵/۰۰۰
کتان امباس یک رو  ۲۵/۰۰۰  // —-
دورو  ۳۵/۰۰۰  // —-
کتان آلمان یک رو  ۳۰/۰۰۰  // —-
دورو  ۴۰/۰۰۰  // —-
سوسماری یک رو  ۲۵/۰۰۰  ۸ روز —-
دورو  ۳۰/۰۰۰  ۸ روز —-
کتان پلاستیک یک رو  ۳۰/۰۰۰  ۱۲ روز —-
دورو  ۳۵/۰۰۰  ۱۲ روز —-
سلفون مات مخملی یک رو  ۴۰/۰۰۰  ۸ روز —-
دورو  ۵۰/۰۰۰  ۸ روز —-
لیبل یووی یک رو  ۲۰/۰۰۰  ۳ روز ۴۰/۰۰۰
دورو ———- ———- —-
لیبل سلفون براق یک رو  ۲۰/۰۰۰  ۳ روز ۴۰/۰۰۰
دورو  ———- ———- —-
۹۰ – ۶۰ میلیمتر
سلفون براق دورگرد یک رو  ۴۰/۰۰۰  ۳ روز ۸۵/۰۰۰
دورو  ۴۰/۰۰۰  // ۸۵/۰۰۰
سلفون مات دورگرد یک رو  ۴۰/۰۰۰  // ۸۵/۰۰۰
دورو  ۴۰/۰۰۰  // ۸۵/۰۰۰