ویزیت های ساده

لیست قیمت کارت ویزیت | تعرفه کارت ویزیت فوری | قیمت کارت ویزیت آنلاین

ویزیت های ساده

ویزیت های ساده ( هزار عددی )
سایز فایل نام محصول یک رو / دورو چاپ فوری چاپ یکروزه
قیمت تحویل
۸۵ – ۴۸ میلیمتر
گلاسه یووی یک رو  ۴۰/۰۰۰  ۲روزه —-
دورو  ۶۰/۰۰۰  // —-
سلفون مات یک رو  ۴۰/۰۰۰  // ۶۰/۰۰۰
دورو  ۶۰/۰۰۰  // ۷۰/۰۰۰
سلفون براق یک رو  ۴۰/۰۰۰  // ۶۰/۰۰۰
دورو  ۶۰/۰۰۰  // ۷۰/۰۰۰
کتان امباس یک رو  ۴۰/۰۰۰  // —-
دورو  ۶۰/۰۰۰  // —-
کتان آلمان یک رو  ۶۵/۰۰۰  // —-
دورو  ۸۰/۰۰۰  // —-
سوسماری یک رو  ۵۰/۰۰۰  ۸ روز —-
دورو  ۷۰/۰۰۰  ۸ روز —-
کتان پلاستیک یک رو —————-  ۱۲ روز —-
دورو —————  ۱۲ روز —-
سلفون مات مخملی یک رو  ۹۰/۰۰۰  ۸ روز —-
دورو  ۱۱۰/۰۰۰  ۸ روز —-
لیبل یووی یک رو  ۶۰/۰۰۰  ۳ روز ۸۰/۰۰۰
دورو ———- ———- —-
لیبل سلفون براق یک رو  ۶۰/۰۰۰  ۳ روز ۸۰/۰۰۰
دورو  ———- ———- —-
۹۰ – ۶۰ میلیمتر
سلفون براق دورگرد یک رو  ۸۰/۰۰۰  ۳ روز ۱۰۰/۰۰۰
دورو  ۸۰/۰۰۰  // ۱۰۰/۰۰۰
سلفون مات دورگرد یک رو  ۸۰/۰۰۰  // ۱۰۰/۰۰۰
دورو  ۸۰/۰۰۰  // ۱۰۰/۰۰۰