ویزیت های ساده

لیست قیمت کارت ویزیت | تعرفه کارت ویزیت فوری | قیمت کارت ویزیت آنلاین

ویزیت های ساده

ویزیت های ساده ( هزار عددی )
سایز فایل نام محصول یک رو / دورو چاپ فوری چاپ یکروزه
قیمت تحویل
۸۵ – ۴۸ میلیمتر
گلاسه یووی یک رو  ۵۵/۰۰۰  ۲روزه —-
دورو  ۷۵/۰۰۰  // —-
سلفون مات یک رو  ۵۵/۰۰۰  // ۷۵/۰۰۰
دورو  ۷۵/۰۰۰  // ۹۵/۰۰۰
سلفون براق یک رو  ۵۵/۰۰۰  // ۷۵/۰۰۰
دورو  ۷۵/۰۰۰  // ۹۵/۰۰۰
کتان امباس یک رو  ۶۰/۰۰۰  // —-
دورو  ۷۰/۰۰۰  // —-
کتان آلمان یک رو  ۹۰/۰۰۰  // —-
دورو  ۹۰/۰۰۰  // —-
سوسماری یک رو  ۶۵/۰۰۰  ۸ روز —-
دورو  ۷۵/۰۰۰  ۸ روز —-
کتان پلاستیک یک رو —————-  ۱۲ روز —-
دورو —————  ۱۲ روز —-
سلفون مات مخملی یک رو  ۱۲۰/۰۰۰  ۸ روز —-
دورو  ۱۳۰/۰۰۰  ۸ روز —-
لیبل یووی یک رو  ۷۵/۰۰۰  ۳ روز ۹۰/۰۰۰
دورو ———- ———- —-
لیبل سلفون براق یک رو  ۷۰/۰۰۰  ۳ روز —–
دورو  ———- ———- —-
۹۰ – ۶۰ میلیمتر
سلفون براق دورگرد یک رو  ۱۰۰/۰۰۰  ۳ روز ۱۳۰/۰۰۰
دورو  ۱۰۰/۰۰۰  // ۱۳۰/۰۰۰
سلفون مات دورگرد یک رو  ۱۰۰/۰۰۰  // ۱۳۰/۰۰۰
دورو  ۱۰۰/۰۰۰  // ۱۳۰/۰۰۰