نکات مهم در طراحی و ارسال فایل

تغییر رنگ در فرم های عمومی

از آنجایی که سفارشات در فرم های عمومی از جهت رنگ قابل تفکیک نیستند هر فرم عمومی دارای میانگین رنگی خاص می باشد. رنگ ها

بر اساس رنگ قابل فرم چاپی  همانروز تنظیم می شود ،  از این رو کارهایی که در این فرم چاپ می شوند با منیتور استاندارد و همچنین نسبت

به نمونه قبلی چاپ شده  نیز با  ۱۵% تا ۳۰%  تغییر رنگ  مواجه خواهد شد.

 

 

تذکر: به یاد داشته باشید در چاپ افست ( عمومی و اختصاصی تفاوتی ندارد ) حتی اگز فایل را در مدل CMYK طراحی کرده باشید، بازهم

رنگ چاپی کار شما با آنچه در مانیتور می بینید متفاوت خواهد بود چون اساسا سیستم نمایش مانیتور بر مبنای RGB است و توان نمایش

دقیق CMYK را ندارد .

به علت تغییر مواد اولیه ( کاغذ، مرکب، روکش ها ،و… ) و همچنین تفاوت میانگین رنگی در فرم های عمومی که حتی با اختلاف یک فرم

چاپ می شوند ، ممکن است اختلاف رنگی چاپ جدید شما با چاپ قبلی ۳۰% باشد.

اگر نمونه رنگی در دست دارید و بر اساس آن طراحی کردید صرف نظر از خطای چشم طراح و تبحر در اجرا کردن رنگ، خطای رنگ شما

در فرم های عمومی ۳۰% خواهد بود. (تصویر شماره ۳)

 

زمینه مشکی تک رنگ

اگر زمینه طراحی خود را مشکی تک رنگ ( black 100) انتخاب کنید نتیجه چاپی آن خاکستری خواهد شد. حتی المقدور در زمینه های

تمپلات از این رنگ اسفاده نکنید ، غیر از اینکه سفارش شما مشکی پر رنگ نخواهد شد نتیجه نهایی مطلوب نخواهد بود.

زمینه مشکی ۴ رنگ

اگر می خواهید زمینه مشکی پر رنگ ( اصطلاحا مشکی پر کلاغی ) داشته باشید از مشکی ۴ رنگ استفاده کنید.

توجه داشته باشید اگر روی زمینه تمپلات نوشته ای دارید حتما دور آن یک دور خط  ۰/۱ پوینت همرنگ زمینه بدهید .

رعایت ۳ میلیمتر اضافه رنگ از هر طرف کار در طراحی

از آنجایی که کارها در کلیه فرم های عمومی چسبیده به یکدیگر چاپ می شوند، برای آنکه در لبه های کارت شما از رنگ های کارت کناری

نباشد، برشکار می بایست کمی داخل تر از رنگ را برش بزند که این امر باعث می شود کارت شما از اندازه ای که شما سفارش داده اید

( حدود ۳ میلی متر ) کوچکتر شوند (تصویر شماره ۱)

ضمنا در طراحی سفارش خود ، از هر طرف  ۳ میلی متر  بدلیل احتمال برش خوردن از قراردادن نوشته و آرم و … خودداری فرمایید.

 

تذکر : به یاد داشته باشید اگر می خواهید سایز چاپ سفارش شما دقیق باشد می بایست کار خود را حداقل ۲ میلی متر بزرگتر از اندازه

اصلی خود که می خواهید سفارش دهید. که ممکن است هزینه شما بدلیل خاص بودن اندازه  ، بیشتر شود  (تصویر شماره ۲)