فرم های یکروزه

لیست قیمت محصولات

لیست قیمت فرم های یکروزه

فرم های یکروزه
کارت ویزیت
سایز فایل نام محصول یکرو / دورو
قیمت توضیحات
۴۸-۸۵
سلفون مات یک رو  ۱۰۰/۰۰۰ ———-
دورو  ۱۲۰/۰۰۰ ———-
سلفون براق یک رو  ۱۰۰/۰۰۰ ———-
دورو  ۱۲۰/۰۰۰ ———-
۵۵-۸۵
سلفون براق دور گرد یک رو ۱۸۰/۰۰۰ ارسال نیم بها
دورو ۱۸۰/۰۰۰ ارسال نیم بها
سلفون مات دور گرد یک رو ۱۸۰/۰۰۰ ارسال نیم بها
دورو ۱۸۰/۰۰۰ ارسال نیم بها
تراکت گلاسه ۱۳۵ گرم

A4

۲۰۰-۲۹۰

۲۰۰۰ عددی یک رو ۷۰۰/۰۰۰ ارسال رایگان
دو رو  ۸۵۰/۰۰۰ ارسال رایگان

A5

۲۰۰-۲۹۰

۲۰۰۰ عددی یک رو  ۴۵۰/۰۰۰ ارسال رایگان
دو رو  ۵۰۰/۰۰۰ ارسال رایگان

A6

۱۰۰-۱۴۵

۲۰۰۰ عددی یک رو  ۲۰۰/۰۰۰ ارسال نیم بها
دو رو  ۲۵۰/۰۰۰ ارسال نیم بها
تراکت تحریر ۸۰ گرم

A4

۲۰۰-۲۹۰

۲۰۰۰ عددی یک رو  ۶۰۰/۰۰۰ ارسال رایگان
دو رو  ۷۰۰/۰۰۰ ارسال رایگان

A5

۲۰۰-۱۴۵

۲۰۰۰ عددی یک رو  ۳۵۰/۰۰۰ ارسال رایگان
دو رو  ۴۵۰/۰۰۰ ارسال رایگان

A6

۱۰۰-۱۴۵

۲۰۰۰ عددی یک رو  ۲۰۰/۰۰۰ ارسال نیم بها
دو رو  ۳۰۰/۰۰۰ ارسال نیم بها
سربرگ تحریر ۸۰ گرم (سایز واقعی )

A4

۲۱۰-۲۹۷

۲۰۰۰ عددی یک رو ۷۰۰/۰۰۰ ارسال رایگان
دو رو  ۸۰۰/۰۰۰ ارسال رایگان

A5

۲۱۰-۱۴۸

۲۰۰۰ عددی یک رو  ۵۰۰/۰۰۰ ارسال رایگان
دو رو  ۶۰۰/۰۰۰ ارسال رایگان

A6

۱۰۵-۱۴۸

۲۰۰۰ عددی یک رو  ۲۵۰/۰۰۰ ارسال نیم بها
دو رو  ۳۰۰/۰۰۰ ارسال نیم بها
Sending
امتیاز 5 (1 رای)