فرم های یکروزه

لیست قیمت محصولات

لیست قیمت فرم های یکروزه

فرم های یکروزه
کارت ویزیت
سایز فایل نام محصول یکرو / دورو
قیمت توضیحات
۴۸-۸۵
سلفون مات یک رو  ۴۰/۰۰۰ ———-
دورو  ۴۵/۰۰۰ ———-
سلفون براق یک رو  ۴۰/۰۰۰ ———-
دورو  ۴۵/۰۰۰ ———-
۵۵-۸۵
سلفون براق دور گرد یک رو ۸۵/۰۰۰ ارسال نیم بها
دورو ۸۵/۰۰۰ ارسال نیم بها
سلفون مات دور گرد یک رو ۸۵/۰۰۰ ارسال نیم بها
دورو ۸۵/۰۰۰ ارسال نیم بها
تراکت گلاسه ۱۳۵ گرم

A4

۲۰۰-۲۹۰

۲۰۰۰ عددی یک رو ۲۷۰/۰۰۰ ارسال رایگان
دو رو  ۳۰۰/۰۰۰ ارسال رایگان

A5

۲۰۰-۲۹۰

۲۰۰۰ عددی یک رو  ۱۶۰/۰۰۰ ارسال رایگان
دو رو  ۱۸۰/۰۰۰ ارسال رایگان

A6

۱۰۰-۱۴۵

۲۰۰۰ عددی یک رو  ۸۰/۰۰۰ ارسال نیم بها
دو رو  ۹۰/۰۰۰ ارسال نیم بها
تراکت تحریر ۸۰ گرم

A4

۲۰۰-۲۹۰

۲۰۰۰ عددی یک رو  ۲۵۰/۰۰۰ ارسال رایگان
دو رو  ۲۸۰/۰۰۰ ارسال رایگان

A5

۲۰۰-۱۴۵

۲۰۰۰ عددی یک رو  ۱۴۰/۰۰۰ ارسال رایگان
دو رو  ۱۷۰/۰۰۰ ارسال رایگان

A6

۱۰۰-۱۴۵

۲۰۰۰ عددی یک رو  ۶۰/۰۰۰ ارسال نیم بها
دو رو  ۸۰/۰۰۰ ارسال نیم بها
سربرگ تحریر ۸۰ گرم (سایز واقعی )

A4

۲۱۰-۲۹۷

۲۰۰۰ عددی یک رو ۲۷۰/۰۰۰ ارسال رایگان
دو رو  ۳۲۰/۰۰۰ ارسال رایگان

A5

۲۱۰-۱۴۸

۲۰۰۰ عددی یک رو  ۱۷۰/۰۰۰ ارسال رایگان
دو رو  ۲۳۰/۰۰۰ ارسال رایگان

A6

۱۰۵-۱۴۸

۲۰۰۰ عددی یک رو  ۸۰/۰۰۰ ارسال نیم بها
دو رو  ۱۰۰/۰۰۰ ارسال نیم بها
Sending
امتیاز 5 (2 رای)