فرم های یکروزه

لیست قیمت محصولات

لیست قیمت فرم های یکروزه

فرم های یکروزه
کارت ویزیت
سایز فایل نام محصول یکرو / دورو
قیمت توضیحات
۴۸-۸۵
سلفون مات یک رو  ۷۰/۰۰۰ ———-
دورو  ۹۰/۰۰۰ ———-
سلفون براق یک رو  ۷۰/۰۰۰ ———-
دورو  ۹۰/۰۰۰ ———-
۵۵-۸۵
سلفون براق دور گرد یک رو ۱۴۰/۰۰۰ ارسال نیم بها
دورو ۱۴۰/۰۰۰ ارسال نیم بها
سلفون مات دور گرد یک رو ۱۴۰/۰۰۰ ارسال نیم بها
دورو ۱۴۰/۰۰۰ ارسال نیم بها
تراکت گلاسه ۱۳۵ گرم

A4

۲۰۰-۲۹۰

۲۰۰۰ عددی یک رو ۵۵۰/۰۰۰ ارسال رایگان
دو رو  ۶۵۰/۰۰۰ ارسال رایگان

A5

۲۰۰-۲۹۰

۲۰۰۰ عددی یک رو  ۳۵۰/۰۰۰ ارسال رایگان
دو رو  ۴۰۰/۰۰۰ ارسال رایگان

A6

۱۰۰-۱۴۵

۲۰۰۰ عددی یک رو  ۲۰۰/۰۰۰ ارسال نیم بها
دو رو  ۲۵۰/۰۰۰ ارسال نیم بها
تراکت تحریر ۸۰ گرم

A4

۲۰۰-۲۹۰

۲۰۰۰ عددی یک رو  ۴۰۰/۰۰۰ ارسال رایگان
دو رو  ۵۰۰/۰۰۰ ارسال رایگان

A5

۲۰۰-۱۴۵

۲۰۰۰ عددی یک رو  ۲۴۰/۰۰۰ ارسال رایگان
دو رو  ۳۰۰/۰۰۰ ارسال رایگان

A6

۱۰۰-۱۴۵

۲۰۰۰ عددی یک رو  ۱۵۰/۰۰۰ ارسال نیم بها
دو رو  ۲۰۰/۰۰۰ ارسال نیم بها
سربرگ تحریر ۸۰ گرم (سایز واقعی )

A4

۲۱۰-۲۹۷

۲۰۰۰ عددی یک رو ۴۵۰/۰۰۰ ارسال رایگان
دو رو  ۵۵۰/۰۰۰ ارسال رایگان

A5

۲۱۰-۱۴۸

۲۰۰۰ عددی یک رو  ۳۰۰/۰۰۰ ارسال رایگان
دو رو  ۳۵۰/۰۰۰ ارسال رایگان

A6

۱۰۵-۱۴۸

۲۰۰۰ عددی یک رو  ۱۸۰/۰۰۰ ارسال نیم بها
دو رو  ۲۳۰/۰۰۰ ارسال نیم بها
Sending
امتیاز 4.86 (7 رای)