ویزیت های فانتزی

لیست قیمت محصولات

ویزیت های فانتزی دورو دور گرد

ویزیت های فانتزی دورو دورگرد ( ۱۰۰۰ عددی )
سایز فایل نام محصول چاپ معمولی چاپ فوری
قیمت تحویل قیمت تحویل
۹۰-۶۰
لمینت برجسته  ۷۵/۰۰۰  ۸ روز  ۸۵/۰۰۰  ۴ روزه
لمینت برجسته مخملی  ۱۲۰/۰۰۰  ۱۶ روز  ———  ———-
لیمینت براق  ۷۵/۰۰۰ ۸ روز  ۸۵/۰۰۰  ۳ روزه
لمینت مات  ۹۵/۰۰۰ ۸ روز  ۸۵/۰۰۰  ۳ روزه
لمینت براق طرح موج  ۷۵/۰۰۰  ۱۲ روز
لمینت مات طرح موج  ۹۵/۰۰۰  ۱۲ روز
لمینت برجسته طلاکوب  ۱۲۰/۰۰۰  ۱۴ روز
طلا کارت لمینت مات  ۱۵۰/۰۰۰  ۱۷ روز
طلا کارت لمینت براق  ۱۳۰/۰۰۰  ۱۷ روز
سلفون مات دورو موضعی  ۶۵/۰۰۰  ۱۴ روز
سلفون مات دورو طلاکوب  ۸۵/۰۰۰  ۱۴ روز
سلفون مات مخملی موضعی ۹۵/۰۰۰  ۱۷ روز
سلفون مات مخملی طلاکوب  ۱۳۰/۰۰۰  ۱۷ روز
سلفون مات مخملی دورگرد  ۹۰/۰۰۰  ۱۲ روز
آهنربایی  ۲۴۰/۰۰۰  ۱۷ روز
۸۵-۴۸
لمینت برجسته ویزیتی  ۵۵/۰۰۰  ۸ روز
لمینت براق ویزیتی  ۵۵/۰۰۰  ۱۲ روز
لمینت مات ویزیتی  ۷۵/۰۰۰  ۱۲ روز
۵۹-۵۶
لمینت برجسته کوچک  ۵۵/۰۰۰  ۸ روز
لمینت برجسته مخملی کوچک  ۷۵/۰۰۰  ۱۷ روز
لمینت برجسته طلاکوب کوچک  ۷۵/۰۰۰  ۱۷ روز
۵۵-۵۵
لمینت براق مربع  ۵۵/۰۰۰  ۱۲ روز
لمینت مات مربع  ۶۵/۰۰۰  ۱۲ ر وز

ویزیت های pvc

محصولات جنیوس

سایز فایل نام محصول تیراژ چاپ معمولی چاپ فوری
قیمت تحویل قیمت تحویل
۹۰ – ۶۰ MM
پی وی سی ۳۰۰ میکرون ۵۰۰ ۱۱۰/۰۰۰ ۸ روز ——- ——-
پی وی سی ۵۰۰ میکرون ۵۰۰ ۱۲۰/۰۰۰ ۶ روز ۱۵۰/۰۰۰ ۳ روز
۱۰۰۰ ۲۰۰/۰۰۰ ۶ روز ——- ——-
پی وی سی ۷۶۰ میکرون ۲۵۰ ۱۷۰/۰۰۰ ۶ روز ——- ——-
۵۰۰ ۳۰۰/۰۰۰ ۶ روز ——- ——-
۱۰۰۰ ۴۵۰/۰۰۰ ۶ روز ——- ——-
پی وی سی ۷۶۰ میکرون متالیک ۵۰۰ ۴۰۰/۰۰۰ ۱۷ روز ——- ——-
پی وی سی برفکی نیمه شفاف ۵۰۰ ۱۴۰/۰۰۰ ۹ روز ——- ——-
۸۵ – ۴۸ MM
لیبل متالایز ۱۰۰۰ ۱۲۰/۰۰۰ ۱۷ روز ——- ——-
لیبل شیشه ای ۱۰۰۰ ۸۵/۰۰۰ ۹ روز ——- ——-